O KANCELARII

Kancelaria Adwokacka Marcin Kwas istnieje od 2005 roku. Świadczymy usługi prawne na terenie całego kraju. Naszymi klientami są polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. W praktyce Kancelarii szczególne miejsce zajmuje obsługa prawna jednostek administracji publicznej m.in.: samorządy – gminy i powiaty oraz ich jednostki organizacyjne oraz szczebla centralnego – ministerstwa i agencje. Kancelaria prowadziła obsługę prawną wielu projektów m.in.: infrastrukturalnych – autostrady, drogi szybkiego ruchu, centra handlowe i inne obiekty. Świadczona pomoc prawna była uzależniona od m.in.: od projektu na rzecz zamawiających, wykonawców, projektantów i nadzoru. Zespół Kancelarii to osoby z bogatym doświadczaniem i wiedzą pozyskaną w trakcie pracy przy wielu zróżnicowanych projektach. Pozwala to Kancelarii uzyskać kompleksowe rozwiązania uwzględniające wszelkie ryzyka klienta. Prawnicy Kancelarii poprzez wieloaspektowe działania koncentrują się na osiągnięciu celów ustalonych z klientami. Klienci cenią nas za profesjonalizm, efektywność prowadzonych działań, skuteczność oraz elastyczność przy zachowaniu najwyższych standardów.

team_image
Adwokat zarządzający kancelarią

MARCIN KWAS

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dodatkowe wykształcenie zdobyte na University of Cambridge oraz Université Montpellier. Stypendysta Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W Kancelarii prowadzi m. in.: sprawy gospodarcze - duże procesy inwestycyjne oraz postępowania upadłościowe i naprawcze

team_image
Adwokat

Marcin Bandura

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W Kancelarii zajmuje się m. in. prawem administracyjnym i sądowo – administracyjnym oraz obsługą jednostek sfery finansów publicznych.

team_image
Aplikant adwokacki

Patryk Halski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. W Kancelarii zajmuje się m. in. zastępstwem procesowym.

team_image
Sekretariat

Marta Brodnicka

Adwokat

Katarzyna Rodzim-Kozioł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Kancelarii zajmuje się m. in. prawem i postępowaniem cywilnym.

Adwokat

Monika Pochopień–Mikołajczyk

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W Kancelarii zajmuje się m. in. prawem rodzinnym i kanonicznym oraz postępowaniem egzekucyjnym.

Adwokat

Anna Deszczyńska–Kwas

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Kancelarii zajmuje się m. in. prawem gospodarczym handlowym oraz prawem rodzinnym.

Adwokat

Marek Bajson

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Kancelarii zajmuje się m. in. prawem cywilnym i procesowym oraz obsługą jednostek sfery finansów publicznych

DORADZTWO PRAWNE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Kancelaria Adwokacka Marcin Kwas świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. obejmujące m.in, udzielanie porad prawnych, sporządzanie projektów pism i umów, a także reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej.

Każdą sprawą zajmujemy się stosując najwyższe standardy obsługi prawnej. Usługi świadczone są podczas osobistej wizyty w Kancelarii, korespondencyjnie, w formie elektronicznej, a także telefonicznie.

Klienci indywidualni
Prawo cywilne

Sprawy związane z ochroną: dóbr osobistych, własności i zniesieniem współwłasności oraz podziałem majątku wspólnego, odszkodowania i dochodzenie należności od firm ubezpieczeniowych, a także wszelkiego rodzaju umowy cywilno–prawne.

Klienci indywidualni
Prawo nieruchomości i budowlane

Sprawy związane z własnością, odrębną własnością lokalu, użytkowaniem wieczystym, służebnościami, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, hipoteką i księgami wieczystymi, prawem sąsiedzkim, najmem, dzierżawą, Opiniowanie umów deweloperskich oraz doradztwo

Klienci indywidualni
Prawo rodzinne i opiekuńcze

Sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej, władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem, adopcję i przysposobienie, alimenty

Klienci indywidualni
Prawo spadkowe

Sprawy związane ze stwierdzeniem nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, przyjęciem i odrzuceniem spadku, w tym odpowiedzialnością za długi spadkowe, działem spadku, zachowkiem, uznaniem spadkobiercy za niegodnego, wykonywaniem zapisów i poleceń

Klienci indywidualni
Prawo pracy

Sprawy związane z ustaleniem istnienia stosunku pracy, niesłusznym zwolnieniem, zakazem konkurencji, a także pomoc w egzekwowaniu różnego rodzaju roszczeń pracowniczych

Klienci indywidualni
Prawo administracyjne

Postępowania przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej – we wszystkich sprawach należących do ich właściwości. Doradztwo, odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia administracyjne, skargi. Reprezentacja na każdym etapie sprawy.

OBSŁUGA FIRM, STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI

Kancelaria Adwokacka Marcin Kwas świadczy usługi prawne na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. obejmujące m.in, udzielanie porad prawnych, sporządzanie projektów pism i umów, a także reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej.Każdą sprawą zajmujemy się stosując najwyższe standardy obsługi prawnej. Usługi świadczone są podczas osobistej wizyty w Kancelarii, korespondencyjnie, w formie elektronicznej, a także telefonicznie.

SPRAWDŹ OFERTĘ

AKTUALNOŚCI

ZOBACZ WIĘCEJ

logoo CF
Telefon

22 423 66 48

22 379 75 40

Fax

22 499 75 94

22 349 26 20

Adres

Ul. Wilcza 31 lok. 6

00-544 Warszawa