Firma w restrukturyzacji – co to oznacza?

28 października 2022 | Restrukturyzacja

Masz problemy finansowe w firmie? Zanim Twoje przedsiębiorstwo ogłosi upadłość, sprawdź możliwości przeprowadzenia restrukturyzacji. Co to jest i ile trwa? Czy firma w restrukturyzacji to dobre rozwiązanie?

 

Restrukturyzacja – co to oznacza?

Najprościej rzecz ujmując, restrukturyzacja firmy to „naprawa” przedsiębiorstwa, która odbywa się w określonym czasie. Polega na wdrożeniu zestawu procedur polegających na rozwiązaniu problemów finansowych spółek. Najczęściej restrukturyzacja dotyczy firm zadłużonych, dlatego pierwszym sygnałem świadczącym o tym, że konieczna jest restrukturyzacja, jest brak stabilności finansów firmy. Zdarza się, że restrukturyzacja chroni przed komorniczymi egzekucjami.

Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Restrukturyzacja firmy polega na poszukiwaniu planu na pozbycie się problemów finansowych. Pierwszym krokiem jest analiza finansowa. Konieczne jest też powołanie doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego, który doradzi najlepszy sposób postępowania restrukturyzacyjnego. Taki doradca, z udziałem sądu opracuje plan restrukturyzacyjny. Wdrożenie planu w życie przybliży firmę do sukcesu. 

Potrzebujesz porady prawnej związanej z restrukturyzacją firmy?

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Różne są rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, które stosuje się w zależności od rodzaju firmy, jej inwestycji, kapitału, struktury i problemów. W polskim prawie wymienia się:

 1. przyspieszone postępowanie układowe
 2. postępowanie restrukturyzacyjne układowe
 3. postępowanie sanacyjne
 4. postępowanie o zatwierdzenie układu.

Warto zwrócić uwagę, że najszybsze, najtańsze, najmniej sformalizowane rozwiązanie to postępowanie o zatwierdzeniu układu. Co ważne, nie ingeruje ono w prowadzoną działalność.

Zalety restrukturyzacji w firmie

Restrukturyzacja ma kilka zalet. Przede wszystkim, chroni firmę przed problemami finansowymi. Ponadto warto zaznaczyć, że restrukturyzacja:

9

zabezpiecza firmę na wypadek postępowania egzekucyjnego

9

umożliwia kontynuowanie prowadzenia biznesu

9

pozwala umorzyć część zobowiązań, odroczyć płatności i tworzyć konwersję udziałów lub akcji

9

chroni przed wypowiadaniem ważnych umów

9

pomaga uniknąć postępowania upadłościowego

9

daje czas na zawiązanie porozumienia z wierzycielami.

Co zawiera plan restrukturyzacyjny?

Podstawą skutecznej restrukturyzacji jest opracowanie dobrego planu naprawczego. Powinien on zawierać takie elementy jak:

 • opis zadłużonego przedsiębiorstwa (stan podaży, popytu, określenie sektora rynkowego itp.)
 • analiza przyczyn problemów
 • propozycja strategii działań na najbliższy czas
 • opis i przegląd planowanych środków i ich koszty
 • harmonogram działań
 • informacja o zdolnościach produkcyjnych zadłużonej firmy
 • metody i źródła finansowania niezbędne do poprawienia sytuacji firmy
 • prognozy zysków i strat na najbliższe 5 lat
 • dane osobowe osób odpowiedzialnych za wykonanie układu
 • dane osobowe autorów planu restrukturyzacji
 • data sporządzenia planu.

Dopiero określenie wszystkich tych wyznaczników pozwala na podjęcie konkretnych działań.

Ile trwa i ile kosztuje restrukturyzacja firmy?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile trwa restrukturyzacja firmy. Wiele zależy od jej wielkości i zaawansowania kłopotów, z jakimi przedsiębiorstwo się boryka. Są postępowania przyspieszone (układowe), które od otwarcia do zamknięcia postępowania trwa od 120 do 180 dni, ale są też i postępowania sanacyjne oraz układowe, które trwają nawet do 8 miesięcy. Niezaprzeczalnie im czas postępowania jest krótszy, tym większa szansa na osiągnięcie pozytywnych skutków działań. Przyjmuje się, że działania w ramach restrukturyzacji nie powinny trwać dłużej niż 6 miesięcy.

 

Z jakimi kosztami trzeba się liczyć przy FIRMIE W restrukturyzacji?

Koszty restrukturyzacji to również złożona kwestia. Po pierwsze trzeba uwzględnić wynagrodzenie wspomnianego doradcy restrukturyzacyjnego prowadzącego postępowanie. Jest ono niemal dowolne i polega na podpisaniu umowy i wewnętrznych ustaleniach dotyczących stawki. Istnieją jednak pewne limity wynagrodzenia, jeśli sprawa dotyczy mikroprzedsiębiorcy (dłużnika zatrudniającego poniżej 10 osób).

 

Podsumowując, firma w restrukturyzacji rodzi się z problemów, dlatego odpowiedzialne podejście do sprawy i nie odkładanie działań w czasie może sprawić, że kondycja finansowa przedsiębiorstwa się poprawi. Kluczem do sukcesu jest opracowanie dobrego planu naprawczego, a następnie wdrożenie go w życie. Niezależnie od tego, jak duże są kłopoty twojego przedsiębiorstwa, zwróć się do zaufanego prawnika, zanim problemy będą oznaczały już tylko upadłość.

PORADY PRAWNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW