Kancelaria Adwokacka Warszawa

MARCIN KWAS

SKUTECZNOŚĆ | DOŚWIADCZENIE | ELASTYCZNOŚĆ

Kancelaria Adwokacka

PRAWO DLA FIRM

doświadczenie i elastyczność kancelarii miarą sukcesu naszych klientów

Kancelaria Adwokacka

PRAWO DLA CIEBIE

skuteczność i efektywność przy najwyższych standardach

O KANCELARII

Kancelaria Adwokacka Warszawa – Marcin Kwas istnieje od 2005 roku. Świadczymy usługi prawne na terenie całego kraju. Naszymi klientami są polskie i zagraniczne przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne. W praktyce Kancelarii szczególne miejsce zajmuje obsługa prawna jednostek administracji publicznej m.in.: samorządy – gminy i powiaty oraz ich jednostki organizacyjne oraz szczebla centralnego – ministerstwa i agencje. Kancelaria prowadziła obsługę prawną wielu projektów m.in.: infrastrukturalnych – autostrady, drogi szybkiego ruchu, centra handlowe i inne obiekty. Świadczona pomoc prawna była uzależniona od projektu na rzecz zamawiających, wykonawców, projektantów i nadzoru.

Nasza Kancelaria Adwokacka Warszawa to zespół osób z bogatym doświadczaniem i wiedzą pozyskaną w trakcie pracy przy wielu zróżnicowanych projektach. Pozwala to Kancelarii uzyskać kompleksowe rozwiązania uwzględniające wszelkie ryzyka klienta. Prawnicy Kancelarii poprzez wieloaspektowe działania koncentrują się na osiągnięciu celów ustalonych z klientami. Klienci cenią nas za profesjonalizm, efektywność prowadzonych działań, skuteczność oraz elastyczność przy zachowaniu najwyższych standardów.

Adwokat, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (syndyk, nadzorca sądowy), doradca obywatelski, mediator. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dodatkowe wykształcenie zdobyte na University of Cambridge oraz Université Montpellier. Stypendysta Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. W Kancelarii prowadzi m.in.: postępowania upadłościowe i restrukturyzacje oraz sprawy gospodarcze. Odpowiada za działalność pro bono kancelarii, koordynując lub świadcząc nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie całej Polski. W praktyce licencjonowanego doradcy obywatelskiego pełnił funkcje syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego lub nadzorcy sądowego w wielu postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w wielu województwach na terenie Polski. Aktywny działacz społeczny wspiera prace wielu organizacji pozarządowych, w których zasiada we władzach jako prezes zarządu, członek zarządu lub członek organów nadzoru. Biegle włada językiem angielskim a komunikatywnie językiem niemieckim i językiem węgierskim.

OBSŁUGA FIRM, STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI

Kancelaria Adwokacka Warszawa – Marcin Kwas świadczy usługi dla przedsiębiorstw, spółek, fundacji i stowarzyszeń oraz innych osób prawnych i jednostek.

Usługi w tym zakresie obejmują m.in. bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, obsługę prawną wykonania projektów lub umów, przygotowanie umów, regulaminów i innych dokumentów prawnych, doraźne konsultacje prawne, sporządzanie opinii i informacji prawnych, udział w negocjacjach, analiza stanu prawnego kontrahentów naszych klientów czy udział w innych czynnościach, w których nasi klienci oczekują wsparcia prawnego.

Kancelaria doradza w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz fuzjach i przejęciach.

Szczególne miejsce w praktyce Kancelarii pełni zastępstwo prawne przed sądami, trybunałami i innymi organami przedsiębiorstw, spółek, fundacji i stowarzyszeń oraz innych osób prawnych i jednostek.

AKTUALNOŚCI

Potrzebujesz porady prawnej?

Udzielamy porad w kancelarii, telefonicznie oraz online. Skontaktuj się z naszą Kancelarią Adwokacką Warszawa. Zacznijmy od rozmowy!