Restrukturyzacja w firmie- oto 5 najczęściej popełnianych błędów

30 listopada 2022 | Restrukturyzacja

Sprawnie przeprowadzony proces restrukturyzacyjny z założenia powinien uchronić przedsiębiorcę przed bankructwem. W powyższym zdaniu zawarta jest podstawowa różnica pomiędzy restrukturyzacją a upadłością. Wypada tylko dodać, iż w pierwszym przypadku na szali położony jest dotychczasowy dorobek firmy, jej wizerunek oraz ludzie, którzy często stanowią bezcenny kapitał. Restrukturyzacja w firmie pozwoli na zachowanie tego wszystkiego pod warunkiem, że postępowanie nie będzie obarczone błędami.

 

Restrukturyzacja zawiera w sobie znamiona procesu prawno-fizycznego, mającego na celu wyeliminowanie niepożądanych wyników ekonomicznych bądź produkcyjnych zaistniałych w przedsiębiorstwie. W tym kontekście restrukturyzacja przybiera charakter: podmiotowy lub przedmiotowy.

Aspekt podmiotowy restrukturyzacji

Zmianie ulega sfera finansowa, ekonomiczna oraz prawnicza. Na tym etapie często dochodzi do przekształcenia struktury kapitału poprzez fuzje przedsiębiorstw lub zmiany własnościowe części majątku firmy. Następuje też reorganizacja struktury organizacyjnej, a nawet ekonomiczno-prawnej.

Współpraca z kancelarią oferującą wsparcie doświadczonego zespołu prawników zwykle prowadzi do utrzymania, a w wielu przypadkach nawet wzmocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Naturalną konsekwencją jest zwiększony popyt na produkty, a co za tym idzie poprawa wskaźników ekonomicznych pozwalająca wyprzedzić konkurencję.

Restrukturyzacja przedmiotowa

Pod tym pojęciem kryją się czynności zmierzające do rekonstrukcji struktur przedmiotu działalności przedsiębiorstwie. W głównej mierze odnosi się to do:

 • procesów technicznych,
 • stosowanych technologii,
 • zmian produkcyjnych asortymentu towaru.

restrukturyzacja

Więcej informacji na temat samego procesu restrukturyzacji, jakie są jego zalety, ile trwa, a także ile kosztuje znajdziecie we wcześniejszym wpisie na blogu naszej kancelarii.

Błędy popełniane podczas restrukturyzacji w firmie

Procesowi restrukturyzacji mogą zostać poddane wyłącznie podmioty gospodarcze, niezależnie od ich formy prawnej. Wypada dodać, iż restrukturyzacją nie może być objęta spółka cywilna, postępowanie dotyczy wyłącznie jej wspólników. Jednak aby działania prawników przyniosły oczekiwany rezultat, należy dołożyć wszelkich starań, by uniknąć często spotykanych błędów.

 

5 błędów, wpływających na wynik restrukturyzacji w firmie:

 1. Nieprecyzyjne określenie celów
 2. Brak współpracy z doświadczoną kancelarią prawną
 3. Niewłaściwy plan restrukturyzacji
 4. Zwlekanie z wdrożeniem procesu restrukturyzacyjnego
 5. Brak komunikacji na linii wierzyciel – dłużnik

Niezmiernie rzadko występuje kumulacja wszystkich wymienionych błędów, jednak trzeba sobie zdawać sprawę, iż każde niedopatrzenie może zniweczyć wysiłek włożony w proces restrukturyzacji jako całości.

Błąd 1.

Nieprecyzyjne określenie celów

Reorganizacja poczynań podmiotu musi doprowadzić do konkretnych zmian, których efektem będą pożądane i oczekiwane skutki. W tym celu nie wystarczy jedynie ogólna wzmianka o zwiększeniu przychodów bądź ograniczeniu kosztów. Niezbędne są konkretne wskaźniki i liczby, a także metody dochodzenia do określonych wyników.

Procedury wdrażane w procesie restrukturyzacji w firmie muszą pogodzić dwa czynniki:

 • skuteczność w dochodzeniu do określonych celów,

 • przejrzystość dla wszystkich uczestników procesu.

W każdym działaniu należy upatrywać korzyści w dłuższej perspektywie czasu. Postawione cele powinny mieć solidne podstawy, zarówno merytoryczne, jak i praktyczne z punktu widzenia zarządzania firmą.

Błąd 2.

Brak współpracy z doświadczoną kancelarią prawną 

Restrukturyzacja jest procesem szalenie złożonym, obejmującym swoim zasięgiem wszystkie sfery działania firmy. W tej sytuacji niezwykle ważne jest spojrzenie z zewnątrz oraz obiektywizm. Z pewnością nie jest to domena pracowników danego przedsiębiorstwa. Są zależni od pracodawcy, a to narzuca przypuszczenie, iż zachodzi tu konflikt interesów, a także obawa o miejsce pracy.

Inną kwestią jest wiedza i doświadczenie nabyte w trakcie podobnych czynności. Jedynym gwarantem pomyślnego zakończenia procesu jest doświadczona kancelaria prawna, mogąca się poszczycić współpracą z licznymi podmiotami gospodarczymi.

Skorzystaj z porady prawnej

Nasza Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w prawie upadłościowym.
Przeprowadziliśmy już setki upadłości i restrukturyzacji w firmach.

Błąd 3.

Niewłaściwy plan restrukturyzacji 

Wierzyciele stanowią jeden z filarów, dla których postępowanie restrukturyzacyjne w ogóle jest wdrażane. Z tego powodu należy im się kompleksowe wyjaśnienie zaistniałych problemów, jasny obraz dotyczący podejmowanych działań, a także podanie przyczyn występujących lub mających wystąpić zakłóceń płynności finansowej w przedsiębiorstwie. W tym celu niezbędne jest stworzenie planu restrukturyzacji, uwzględniającego także czynniki zewnętrzne, na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Mowa tutaj między innymi o:

 • zgodzie zarządcy,
 • polityce banku,
 • zobowiązaniach nałożonych przez sąd,
 • postanowień wydawanych przez sędziego komisarza.

Wypracowanie układu z wierzycielami musi opierać się na konkretnych założeniach, będących akceptowalnymi dla każdej ze stron postępowania. W tym celu, korzystając z pomocy kancelarii prawnej, przedsiębiorca przygotowuje szczegółowy plan restrukturyzacji, odzwierciedlający stan firmy, sytuację branży, a także uzasadnienie dla konieczności wdrażania zaproponowanych zmian. Tylko na tej podstawie można pokusić się o prognozy wykonywane na potrzeby propozycji układowych.

Błąd 4.

Zwlekanie z wdrożeniem procesu restrukturyzacyjnego

Odwlekanie restrukturyzacji wbrew oczywistym przesłankom stanowi niekorzystny sygnał dla wierzycieli w odniesieniu do intencji i wiarygodności dłużnika. Wkroczenie na teren przedsiębiorstwa komornika w wielu przypadkach jest sytuacją decydującą in minus o losach firmy.

O wiele skuteczniejsze jest wdrożenie reorganizacji już w chwili zauważenia niepokojących sygnałów świadczących o złej kondycji przedsiębiorstwa. Jest to reakcja skuteczniejsza, dająca znacznie większe możliwości w zakresie wyjścia podmiotu gospodarczego z kryzysu.

Warto także przestrzec przed nadgorliwym zabezpieczaniem mienia dłużnika przed złożeniem wniosku restrukturyzacyjnego. Tego typu działanie znacząco podważa zaufanie wierzycieli oraz może okazać się nieskuteczne z powodu skargi pauliańskiej, która pozbawia de facto skuteczności wszystkie działania dłużnika z ostatnich pięciu lat.

Błąd 5.

Brak komunikacji na linii wierzyciel – dłużnik

Szczera rozmowa z wierzycielem z reguły przynosi wyłącznie pozytywne skutki. Utwierdza go ona w przekonaniu o czystości intencji dłużnika i realnej woli rozwiązania zaistniałych problemów.

Unikanie kontaktu może świadczyć o czymś zupełnie odwrotnym. Poza tym w połączeniu z przewlekłością postępowania restrukturyzacyjnego milczenie jest wystarczającym powodem do wykazania zniecierpliwienia, co w przypadku prowadzenia układów będzie stanowić poważne utrudnienie.

Brak transparentności postępowania wpływa negatywnie na wiarygodność i wizerunek dłużnika. W efekcie poważnie osłabia jego pozycję w procesie restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – pomoc kancelarii prawnej 

Proces restrukturyzacji dla większości przedsiębiorców jest doświadczeniem nowym, często skomplikowanym. W takiej sytuacji nietrudno jest popełnić błędy, których skutki zwykle są bardzo dotkliwe. Pomoc kancelarii prawnej nie tylko ustrzeże przed pomyłkami i przeoczeniami, zwiększy też realne szanse na uratowanie przedsiębiorstwa.

Nie popełnij powyższych błędów. Porozmawiajmy!