Klient biznesowy

OBSŁUGA PRAWNA FIRM WARSZAWA

Podstawą sukcesu każdego przedsiębiorstwa jest profesjonalna obsługa prawna firm. Kancelaria Adwokacka Marcin Kwas zapewnia swoim klientom biznesowym pomoc prawną na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Nasze działania w tym zakresie obejmują m.in. kompleksową obsługę prawną firm, pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej, a także pomoc prawną przy ich zakładaniu. Wspieramy w opracowywaniu pełnej dokumentacji rejestrowej przedsiębiorstw i reprezentacją przed organami rejestrowymi, w tym przed Krajowym Rejestrem Sądowym. Przygotowujemy dokumentacje korporacyjne m.in.: statut, umowę spółki, akt założycielski, regulaminy, a także przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie (również w charakterze pełnomocnika) umów gospodarczych. Sporządzamy opinie prawne, prowadzimy negocjacje i mediacje. Nasza kancelaria w Warszawie w ramach obsługi prawnej firm udziela wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów prawnych oraz proponuje rozwiązania wszelkich zagadnień pojawiających się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Reprezentuje klienta biznesowego w postępowaniach przedsądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz handlowego.

Na podobnych zasadach prawnicy naszej kancelarii obsługują fundacje i stowarzyszenia. Oferujemy pomoc w tworzeniu i rejestracji, a także w procesie likwidacji. Rejestrujemy i obsługujemy również organizacje pożytku publicznego.

Oferta biznesowa

PRAWO CYWILNE

Doradztwo w zakresie umów, zawieranie, rozwiązywanie, opiniowanie umów i innych aktów prawnych. Sporządzanie pism, umów i innych aktów prawnych, jak również wzorów umów, analiza odpowiedzialności kontraktowej stron umów. Uczestnictwo w prowadzonych negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.

Oferta biznesowa

PRAWO HANDLOWE

Tworzenie i likwidacja przedsiębiorstw, analizy prawne, doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek, obsługa organów spółek. Przekształcanie, łączenie i przejmowanie spółek, postępowanie upadłościowe, układ w upadłości i naprawcze. Due diligence przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw, w tym na potrzeby banków i instytucji finansowych.

Oferta biznesowa

PRAWO PRACY

Doradztwo w zakresie stosunku pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia, zatrudniania cudzoziemców, tworzenie uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy, doradztwo w zakresie układów zbiorowych pracy, doradzanie organizacjom pracodawców oraz reprezentowanie pracodawców w sporach ze związkami zawodowymi.

9

PRAWO KARNE

Reprezentacja w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, jak również powoda cywilnego. Kancelaria doradza w zakresie prawnokarnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze oraz odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych.

9

PRAWO ENERGETYCZNE

Doradztwo dotyczące wszelkiej działalności w sektorze energetycznym, w tym w zakresie restrukturyzacji, uregulowań ustawodawstwa unijnego, przejęć, fuzji, prawa antykonkurencyjnego, długoterminowych umów oraz finansowania projektów energetycznych.

9

PRAWO HANDLOWE

Kancelaria oferuje usługi tworzenia i likwidacji spółek, analizy prawne, doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek, obsługa organów spółek, przekształcanie, łączenie i przejmowanie spółek, postępowanie upadłościowe i naprawcze, due diligence przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw w tym na potrzeby banków i instytucji finansowych.

9

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Obsługa prawna firm obejmuje doradztwo w zakresie stosunku pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia, zatrudniania cudzoziemców, tworzenie uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy. Usługi doradztwa w zakresie układów zbiorowych pracy, doradzanie organizacjom pracodawców oraz reprezentowanie pracodawców w sporach ze związkami zawodowymi.

9

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I MEDIÓW

Bierzemy udział w negocjowaniu i zawieraniu umów na usługi informatyczne, rejestracji znaków towarowych, doradzamy w zakresie przenoszenia praw własności przemysłowej oraz ochrony praw autorskich, doradztwo w zakresie prawa prasowego oraz radiofonii i telewizji.

9

SPORY SĄDOWE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Nasi prawnicy opiniują zasadności wszczynania bądź zaniechania wszczęcia postępowań, zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej i samorządowej, organami podatkowymi, sądami polubownymi i w międzynarodowym arbitrażu handlowym, a także mediacja i pomoc w prowadzeniu negocjacji.

9

NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE BUDOWLANE

Obsługa prawna przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych w budownictwie, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, doradztwo administracyjnoprawne związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców, analizy stanu prawnego, kompleksowe przygotowywanie transakcji, doradztwo.

9

OBSŁUGA PROCESÓW

Kancelaria prawna uczestniczy w procesach inwestycyjnych i nabywaniu nieruchomości przez naszych Klientów, badanie stanów prawnych przedsiębiorstw oraz nieruchomości, negocjowanie i wdrażanie umów na roboty budowlane i umowy z zakresu nadzoru inżynieryjnego oraz umów wykonawczych, umowy dotyczące wyposażenia zakładów i fabryk przemysłowych, z uwzględnieniem przepisów UE.

9

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kancelaria przygotowuje dokumentacje postępowania, doradztwo w procedurach przetargowych na rzecz zamawiających, opracowywanie regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych. Reprezentujemy przedsiębiorców przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi.

9

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Realizujemy usługi analizy przestrzegania wymogów ochrony środowiska, reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji. Obsługa prawna doradztwa w zakresie uzyskiwania stosowanych pozwoleń i środków pomocowych na realizację inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

Obsługa samorządowych i krajowych inwestycji infrastrukturalnych w zakresie budowy dróg i mostów. Prawo finansowe, bankowe i dewizowe: doradztwo w zakresie czynności bankowych, prawa wekslowego i czekowego oraz prawa dewizowego; Obsługa procesów przekształceń własnościowych i fuzji w pełnym zakresie z uwzględnieniem prawa antymonopolowego oraz procedur z zakresu prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

 

 

Dobry adwokat Warszawa, jak współpracuje z klientami?

Współpraca z klientami opiera się na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu. Kancelaria prawna świadczy swoje usługi w pełni profesjonalnie, dbając o interesy swoich klientów. Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo prawne oraz indywidualne podejście do każdej sprawy. Doświadczeni adwokaci z kancelarii prawnej zapewniają skuteczną i kompleksową obsługę prawną. Kancelaria świadczy swoje usługi na terenie Warszawy oraz województwa mazowieckiego. Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, karnego, rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Adwokaci z kancelarii są doświadczeni i wykwalifikowani. Kancelaria stawia na jakość świadczonych usług i dąży do zadowolenia klientów.

Nasza warszawska kancelaria prawna oferuje spotkania w siedzibie firmy lub w Kancelarii Adwokackiej Marcin Kwas Warszawa Śródmieście przy ulicy Wilczej 31. Możliwe są również konsultacje telefoniczne lub online.

 

Pomoc prawna dla firm Warszawa

Potrzebujesz pomocy prawnej dla firmy? Nie wiesz, jakie kroki podjąć? Skontaktuj się z nami!

Nasz zespół prawników specjalizuje się w prawie gospodarczym, a także posiada bogate doświadczenie w doradztwie prawnym dla przedsiębiorców. Zajmujemy się między innymi:

  • Sporami sądowymi i arbitrażem
  • Ochroną własności intelektualnej
  • Umowami gospodarczymi
  • Sporządzaniem i opiniowaniem dokumentów
  • Windykacją należności

Jesteśmy do Państwa dyspozycji! Zapraszamy do kontaktu!

 

Potrzebujesz obsługi prawnej firmy?

Skontaktuj się z nami, a podczas spotkania opowiesz nam o swojej firmie i jej potrzebach.
W ciągu 24 godzin przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę współpracy.