Klient indywidualny

DORADZTWO PRAWNE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Kancelaria Adwokacka Marcin Kwas świadczy doradztwo prawne dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. obejmujące m.in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie projektów pism i umów, a także reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej.
Każdą sprawą zajmujemy się stosując najwyższe standardy obsługi prawnej. Usługi świadczone są podczas osobistej wizyty w kancelarii, korespondencyjnie, w formie elektronicznej oraz telefonicznie.

Klienci indywidualni

PRAWO CYWILNE

Sprawy związane z ochroną: dóbr osobistych, własności i zniesieniem współwłasności oraz podziałem majątku wspólnego, odszkodowania i dochodzenie należności od firm ubezpieczeniowych, a także wszelkiego rodzaju umowy cywilno–prawne.
Klienci indywidualni

PRAWO NIERUCHOMOŚCI I BUDOWLANE

Sprawy związane z własnością, odrębną własnością lokalu, użytkowaniem wieczystym, służebnościami, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, hipoteką i księgami wieczystymi, prawem sąsiedzkim, najmem, dzierżawą, Opiniowanie umów deweloperskich oraz doradztwo.
Klienci indywidualni

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

Sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej, władzę rodzicielską i kontakty z dzieckiem, adopcję i przysposobienie, alimenty.
Klienci indywidualni

PRAWO SPADKOWE

Sprawy związane ze stwierdzeniem nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, przyjęciem i odrzuceniem spadku, w tym odpowiedzialnością za długi spadkowe, działem spadku, zachowkiem, uznaniem spadkobiercy za niegodnego, wykonywaniem zapisów i poleceń.
Klienci indywidualni

PRAWO PRACY

Doradztwo prawne dla osób fizycznych dotyczy spraw związanych z ustaleniem istnienia stosunku pracy, niesłusznym zwolnieniem, zakazem konkurencji, a także pomoc w egzekwowaniu różnego rodzaju roszczeń pracowniczych.

Klienci indywidualni

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Postępowania przed sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej – we wszystkich sprawach należących do ich właściwości. Doradztwo, odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia administracyjne, skargi. Reprezentacja na każdym etapie sprawy.

Kancelaria Adwokacka Marcin Kwas specjalizuje się w sprawach upadłościowych. Analizujemy sytuacje klientów zadłużonych, którzy nie mają możliwości uregulowania zadłużenia. Weryfikujemy dokumenty finansowe i pomagamy sporządzić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeżeli również borykasz się z trudnościami finansowymi, dowiedz się więcej na temat układu konsumenckiego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Masz problem z pracodawcą, czeka Cię sprawa spadkowa lub alimentacyjna? Skontaktuj się z naszą kancelarią. Udzielamy porad w kancelarii, telefonicznie oraz online. Zacznijmy od rozmowy!