Syndyk masy upadłości Wiesława Grzybowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wiesław Grzybowski w upadłości Syndyk masy upadłości Wiesława Grzybowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wiesław Grzybowski w upadłości posiada na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomość wchodzącą w skład masy upadłości Wiesława Grzybowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wiesław Grzybowski w upadłości z siedzibą w Wyszkowie w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy (sygn. akt VIII GUp 16/18) i zaprasza do...

czytaj dalej