Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką?

Podstawą ogłoszenia upadłości jest istnienie niewypłacalności upadłego. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe, dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przepisy przyjmuję domniemanie, że...