Układ konsumencki- co to jest i ile trwa?

Układ konsumencki- co to jest i ile trwa?

Instytucja układu konsumenckiego jest często jedyną ścieżką wiodącą do ochrony majątku dłużnika w przypadku, kiedy zobowiązania przekraczają możliwości finansowe osoby zaciągającej zobowiązania. Tę kwestię reguluje Prawo upadłościowe, nawiązując do Prawa...
Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Co daje ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka, a właściwie upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ma na celu oddłużenie osoby fizycznej, która doświadcza swojej niewypłacalności. Można więc przyjąć, że upadłość konsumencka prowadzi do tego, aby konsument mógł...